Tietosuoja

Tietosuojaseloste Triforma Hoiva – asiakasrekisteri
Rekisterinpitäjä: Triforma Oy
Y-tunnus: 0857485-0
Osoite: Paukkulantie 11 B 60100 Seinäjoki
Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö: Ari Koivuniemi
Puh. 0451336290


Henkilötietojen käsittelijä
Sami Koivuniemi
Siipipyöränkatu 14
60100 Seinäjoki
0408614997


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 • Asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen
 • Palveluiden toteuttaminen
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • Markkinointi
 • Pystytään toteuttamaan palvelut turvallisesti ja oikein oikein kohdistettuna
Henkilötietojen käsittelyn peruste
 • Henkilötietolaki 523/1999
 • Asiakkaan suostumus
 • Oikeutettu etu
Rekisterin tietosisältö
 • Yhteystiedot: Nimi, syntymäaika, ammatti, organisaatio, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritysasiakkaan julkiset perustiedot, sairaudet, hierontaan tulemisen syy, hierontasuunnitelman vaatima perusselvitys, tehdyt hoidot päivämäärineen
 • Asiakassuhteen tiedot: Laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot
 • Muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
Tietojen luovutukset EU-/ETA-alueen ulkopuolelle
 • Tietoja ei luovuteta minnekään
Rekisteröidyn oikeudet
 • Oikeus saada läpinäkyvää informointia henkilötietojen käsittelystä
 • Oikeus saada pääsy omiin tietoihin
 • Oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyynnöt kirjallisesti osoitteeseen sami.koivuniemi@triforma.fi. Tiedot luovutetaan vain henkilökohtaisesti
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tiedon poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Oikeus kieltää tietojen käsittely
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisterin suojauksen perusteet
 • Rekisterit suojataan erilaisin teknisin toimenpitein